Year: 2012

Congratulations to Sam Steyaert…

… who with the successful defense of his PhD thesis on the 20th of August 2012 became the sixteenth person to have completed a PhD within the Scandinavian Brown Bear Research Project. His thesis title was “The mating system of

Blodprovstagning på björnar i idet 2012

I vecka 8 har vi fångat fem ungbjörnar i sina iden, för att ta blodprover till vårt samarbetsprojekt med Örebro Universitetssjukhus om fysiologin hos vintersovande björnar (se tidigare nyheter). Två 2-åriga björnar som är kullsyskon låg i samma idet –

Top