Åtelrapporten är nu online!

Åtelrapporten är nu online! Vänligen ladda ner den i våra publikationer avsnittet. Sök efter nyckelordet “baiting”

The report on the effects of baitng for huting purposes is now online! Please download it in our publications section; search after the keyword “baiting”