background
Login_
 • Norsk
 • English
 • Sverige
 • 11e doktorandavhandlingen inom björnprojektet

  Jodie Martin, en doktorand från Lyon, disputerade den 7 maj. Avhandlingen (Habitat selection and movement by brown bears in multiple use landscapes; på engelska) är den 11e avhandlingen som producerats inom det Skandinaviska Björnprojektet, och kommer att finnas tillgänglig på hemsidan inom kort.

 • Nyheter i media om projektet

  Ole-Gunnar Støen, forskare vid björnprojektet, har varit med i "Schrödinger katt”, ett vetenskapligt TV program från NRK (Norsk RiksTV och -Radio). Ole-Gunnar förklarar här om exprimentella störningsförsöken av GPS-sändarförsedd björn och hur dessa björnar reagerar då en männsika kommer nära. Se programmet här:  Se Schrödingers katt her. (på norska).

  Andreas Zedrosser, forskare vid björnprojektet, intervjuades om "Sex i björnskogen" på P1 i NRK's radiostation (Norska radion). Lyssna på intervjun igen på: http://www.nrk.no/programmer/radio/norgesglasset/1.6273996 (på norska). Reportern hade läst om det Skandinaviska björnprojektets forskning om björnars förökning och infanticid i en artikel som publiserats i Norska forskningsrådets tidsskrift "Forskning" (Nr3-2008) av . Läs artikeln på: http://forskningsradet.ravn.no/bibliotek/forskning/200803/2008030019.html (på norska).

   I december 2008 visades i SVT en film kallad "Till minne av Rapa", berättelsen om björnhonan Rapa, hennes ungar och deras liv i Sarek Nationalpark. Filmen gjordes av Dag Jonzon and Hans Östbom mellan 2004-2008. Rapa var den första björn som blev märkt av det som senare blev det Skandinaviska björnprojektet. Hon märktes 1984 och har sedan följts genom hela sitt liv. Läs mer på om filmen på  www.rapa.se

  I december 2008 sändes en halvtimmes långt specialprogram i P1 om vår forskning vid det Skandinaviska björnprojektet. Producent var Lasse Willén från Naturmorgon. Programmet heter ”Sveriges björnradio. Om Skandinaviska Björnprojektet. Radiomärkta björnar ger forskarna ny kunskap”. Mer information om programmet finns på http://www.sr.se/cgi-bin/p1/program/artikel.asp?ProgramID=1027&Nyheter=1&artikel=2519615 

   

   

 • Björnmärkningen 2009

  Björnmärkningen startade den 6:e april i det södra området och avslutades den 29 april. I norr har björnarna däremot nyss börjat vakna, så där står märksäsongen för dörren.

 • "Mitt i Naturen" går med förbi björn

  Gro Kvelprud Moen (Norsk Master student) och Sven Brunberg (Fälthandledare vid Skandinaviska björnprojektet) får sällskap av SVT's "Mitt i Naturen" på två experimentella vandringar förbi björn i september 2008. Programmet, som visades senare under hösten, kallades "Björnforskning i Orsa" och delar av det kan nu ses på : http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=94362&a=1438518

 • Jodie Martins doktorandavhandling nu tillgänglig som pdf.

  Efter en längre väntan än vad som var tänkt, så finns Jodie Martins doktorandavhandling tillgänglig för nedladdning här.

 • Björn dödad av tåg

  Söndagen den 14 juni vid nio-tiden på kvällen blev björnhonan Öda dödad vid kollision med tåg i Emådalen, Orsa kommun. Öda, som var 15 år gammal, har följts av Björnprojektet sedan 2000. Under den tiden har hon fött 11 ungar på fyra kullar, varav fem har dött och fem fortfarande följs av Björnprojektet. Den elfte ungen fick aldrig någon sändare och dess öde är okänt. Ödas mor avlivades 1995 till följd av skador orsakade vid tågkollision i samma område.

 • Samarbete mellan Björnprojektet och Örebro Universitetssjukhus

  Under våren 2009 har Björnprojektet och Örebro Universitetssjukhus samarbetat i en humanfysiologisk studie, där man jämför bl a blodproppsformation mellan björn och människa. Ole Fröbert, docent och överläkare vid Örebro Universitetssjukhus, har skrivit en kort sammanfattning över studiens bakgrund och mål. Sammanfattningen hittar ni här.

 • Senaste populationsuppskattningen publicerad

  Björnprojektet har nu publicerat den senaste uppskattningen över björnstammens storlek och tillväxt år 2008. På nationell nivå uppskattas populationstillväxten vara 4,5 % årligen (beräknat utifrån rovdjursobsen under perioden 1998-2007). Björnstammens storlek beräknas utifrån rovdjursobsen och även de spillningsinventeringar som hittills genomförts i majoriteten av björnlänen. På nationell nivå ger detta en populationsstorlek  av ca 3221 (2950-3942) björnar för år 2008. Mer information om beräkningarna och de länsvisa populationsuppskattningarna finns tillgängligt i rapport 2009-2 "Björnstammens storlek i Sverige 2008 - länsvisa uppskattningar och trender".

 • Grattis Richard Bischof...

  ...som disputerade den 15e december 2009 (doktorsavhandling: "Selective harvesting: Short- and long term consequences for wild populations and their management"). Detta är den tolfte doktorsavhandlingen inom Björnprojektet och finns att ladda ner här

 • Grattis Andrés Ordiz...

  ...som disputerade den 22 mars 2010. Hans doktorsavhandling, med titeln "Reproductive patterns and human-influenced behaviors in brown bears. Implications for the conservation of large carnivores" är den 13 doktorsavhandlingen från Skandinaviska Björnprojektet. En pdf-version av avhandlingen hittar du här.

 • Allahott påkörd av tåget

  W0501 Allahott påkördes av tåg den 20 april 2010 och avlivades efter genomfört eftersök. Allahott, född 1997, märktes första gången 2005 och vägde då 231 kg, något som resulterade i att han emellanåt kallades för "rekordbjörnen".

 • Blodprovstagning på björnar i idet för humanmedicinsk forskning

  Under våren 2009 påbörjades ett samarbete med läkare från Örebros Universitetssjukhus (länk här). De första resultaten, som publicerats nyligen (länk till pdf här), var väldigt intressanta och mot bakgrund av dessa så bestämdes det att vi skulle vidareutveckla det påbörjade samarbetsprojektet.

  I februari 2010 genomfördes sövningar och blodprovstagningar på sju subadulta björnar medan de låg i idet. Under midsommarveckan sövdes samtliga av dessa sju björnar åter en gång för uppföljning av blodproverna som togs i februari. Allt ser bra ut och vi väntar nu med spänning på resultaten!
 • Grattis till Jonas Kindberg...

  ... som med gott resultat försvarade sin avhandling den 30e september 2010, och därmed blev den fjortonde personen som förtjänat sin doktorstitel med en avhandling inom det Skandinaviska Björnprojektet. Hans avhandling "Monitoring and Management of the Swedish Brown Bear (Ursus arctos) Population", kan laddas ner här.

 • Idessövningar filmade av SVT's Vetenskapens Värld

  Den här veckan har vi fångat ungbjörnar i sina iden, för att ta blodprover till vårt samarbetsprojekt med Örebro Universitetssjukhus om fysiologin hos vintersovande björnar (se tidigare nyheter). Med oss under märkningarna var ett TV team från SVT's Vetenskapens Värld. Mer information finner du på SVTs hemsida.  

Bakgr_h_lang
   
Bakgr_bunn